Contact

Zijlader

In een paar wijken in Gemeente Ede en Wageningen worden de afvalcontainers geledigd via een zijlader. Dit voertuig werkt met een mechanische grijparm waardoor onze medewerkers de container niet meer handmatig hoeven te beladen. Het resultaat: minimale fysieke belasting.

Voor u als inwoner betekent dat er andere aanbiedregels gelden zoals de container in rij plaatsen, met de wiel van de weg af en met gesloten deksel.

Wanneer is dit voor mijn afvalcontainers van toepassing? 
Indien de afvalcontainers worden geledigd door een zijlader, dan ontvangt u een brief met daarbij een folder over de zijbelader. Wij vragen dan uw medewerking om de afvalcontainer voortaan op de juiste manier aan te bieden. In deze brief zal ook staan of er voor bepaalde containers (bijv. papier) uitzonderingen zijn omdat deze nog door een achterlader wordt geledigd.

In mijn straat rijdt een zijbelader, maar ik weet niet hoe ik de container aan moet bieden.
ACV houdt geregeld proeven met een zijlader. Naast de vuilniswagen lopen medewerkers mee op de container goed te zetten. In deze fase verwachten we nog niet dat inwoners de bak aanbieden volgens de 'zijlader aanbiedregels'. Bij zo'n proef kijken we alleen of de infrastructuur geschikt is, of het efficiënter werkt en of er minder fysieke belasting is. Pas wanneer u een brief en folder ontvangt, verwachten wij dat u de container op de juiste manier aanbiedt.

Waarom wordt er een zijlader ingezet? 
Een zijlader is een voertuig dat steeds meer ingezet wordt in 'afvalland'. Doordat onze medewerkers de container niet meer handmatig hoeven te beladen heeft het als resultaat: minimale fysieke belasting. Een zijlader werkt bovendien veel efficiënter en dat scheelt in kosten en indirect in de afvalstoffenheffing.