Contact

Ondergrondse restafvalcontainers ombouwen naar papiercontainers

Ondergrondse restafvalcontainers ombouwen naar papiercontainers

De gemeente Veenendaal wil meer voorzieningen bieden voor het inzamelen van grondstoffen, zoals papier, vooral bij hoogbouw. Daarom gaan we 21 ondergrondse containers die voorheen voor het restafval gebruikt werden, ombouwen tot oud papier containers. Met de drie bestaande locaties aan het Suikervat, Zwaaiplein en dr. Colijnstraat komt het totale aantal oud papier container straks op 24. Zo wordt het apart houden van oud papier vooral voor de bewoners van hoogbouw een stuk gemakkelijker.
 

Hergebruik van grondstoffen

De papiercontainer werkt net als de glasbak of textielbak. Het is een voorziening voor de buurt. Wel staan ze vooral rondom hoogbouwcomplexen omdat vooral daar behoefte is aan deze voorziening en daar de containers al beschikbaar zijn. 
Hiermee hopen wij samen met de gemeente nog meer oud papier te kunnen hergebruiken. Uit sorteerproeven blijkt dat er in het restafval nog een groot aandeel oud papier zit. Zo’n 10 procent van het restafval bij hoogbouw bestaat uit herbruikbaar papier. Dat is jammer, want nu wordt dat dus verbrand terwijl oud papier grondstof is voor nieuw papier. Het is wel van belang dat het papier droog en schoon is, en niet vervuild met ander afval. Zo kan het optimaal hergebruikt worden. 
 

Lijst van inzamellocaties

De lijst van inzamellocaties voor oud papier bij verenigingen vindt u hier. Nu kan dat nog bij een aantal verenigingen. Vanaf medio juni kan het ook bij de nieuwe ondergrondse papiercontainers
 

Ga terug naar het overzicht